Algemene voorwaarden

Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor alle doorlopende lessen voor volwassenen, jongeren en zwangeren bij Yoga Marjolein en gelden zonder uitzondering voor iedere cursist.
 2. De cursist gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden bij inschrijving via de website en via telefonische inschrijving
 3.   Door inschrijving verbindt de cursist zich voor onbepaalde tijd.

 

Betaling

 1.  Na inschrijving betaalt cursist het cursusbedrag per kwartaal (tenzij anders overeengekomen). Het cursusbedrag en het aantal lessen per kwartaal worden voorafgaand aan het cursusjaar bekend gemaakt via o.a. de website:  www.yogamarjolein.nl
 2.  Het cursusbedrag dient voor de start van ieder kwartaal betaald te zijn. Dit geldt ook indien een bepaald aantal losse lessen overeengekomen is.
 3. Bij niet tijdige betaling wordt € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht.
 4. Wanneer een betalingsachterstand is opgelopen dan kan de toegang tot de les worden ontzegd.

 

Wijzigingen

 1. Yoga Marjolein behoudt zich de vrijheid om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Cursisten worden hierover tijdig geïnformeerd en ontvangen desgevraagd een nieuw exemplaar. De meest recente versie is te vinden op de website.
 2. Yoga Marjolein behoudt zich de vrijheid om cursusbedragen, -tijden en -data te wijzigen. Cursisten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien een cursist het met de wijziging niet eens is, dan kan de cursist opzeggen per ingangsdatum van de wijziging. De cursist dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan.

 

Restitutie

 1. Restitutie van cursusgeld voor gemiste lessen is niet mogelijk.
 2. Gemiste lessen kunnen in overleg ingehaald worden. Dit kan in overleg en alleen als er plek is in een betreffende groep.

 

Opzeggen

 1. Opzeggen voor een volgend lesblok kan tot één maand voor het einde van het lopende kwartaal. Opzeggen kan alleen schriftelijk of per email, niet mondeling of telefonisch.
 2. Opzeggen na genoemde data betekent dat cursist het cursusbedrag voor het volgende kwartaal verschuldigd blijft.

 

Annuleren door Yoga Marjolein

 1. Ingeval van onvoorziene afwezigheid van de docent zal vervanging worden geregeld. Indien dit niet mogelijk is, krijgt de cursist het betreffende bedrag retour of kan de les ingehaald worden.

 

 Vakanties

 1. Er is geen les tijdens schoolvakanties. De basisschoolvakanties in regio Zuid Nederland worden aangehouden. Eventuele afwijkende vakanties worden vooraf vermeld. Alle vakanties worden tijdig aangegeven op de website en bij Yoga Marjolein.

 

Eigen risico, Aansprakelijkheid, klachtenregeling

 1. De cursist volgt de lessen op eigen risico. Yoga Marjolein gaat er vanuit dat de cursist(e) normale lichamelijke inspanningen kan verrichten. Bij twijfel hierover kunt u huisarts raadplegen. Indien cursist onder medische behandeling is neemt hij/zij contact op met behandelaar over het volgen van yogalessen. Dit geldt ook voor cursisten die een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben.
 2. Yoga Marjolein adviseert u lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan de docent, zodat gekeken kan worden of een aanpassing van de oefeningen gewenst is.
 3. Bij zwangerschap, ziekte of andere klachten dient u de yogadocent vóór aanvang van de les te informeren.
 4. Yoga Marjolein kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel opgelopen letsel of schade. Dit geldt voor alle door Yoga Marjolein georganiseerde lessen en retreats.
 5. Yoga Marjolein is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal en schade van persoonlijke eigendommen.
 6. Bij klachten probeert Yoga Marjolein deze samen met de cursist op te lossen. Lukt dat niet dan zal de yogadocent de cursist wijzen op de klachtenregeling van de Vereniging van Yogadocenten Nederland (www.vyn.nu).

 

 

2016 Yoga Marjolein